sitem

sitem
 
AnasayfaGiriş yapKayıt Ol

Paylaş | 
 

 Hatırlanması Gereken Ayetler....!

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
Misafir
MisafirMesajKonu: Hatırlanması Gereken Ayetler....!   19.05.09 21:29

Rabbımız, Al-i İmran Suresi 31.Ayet-i Kerime'de şöyle buyuruyor:

"Habibim Ahmed, Rasulûm yâ Muhammed de ki: Eğer ALLAH'ı seviyorsanız
bana uyunuz ki; ALLAH da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. ALLAH
son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir."

Hadis-i Şerif'te de: "Bir defa bana salavât gönderene, Cenab-ı ALLAH on defa rahmet eder."

Tek bir salavat okuyacağız, Hâlık-ı Zülcelâl on defa rahmet edecek.
Niçin böyle? Peygamberimiz çok büyük olduğundan, ALLAH yanında çok
sevgili olduğundan Rasullullah (s.a.v.)'i memnun edenlerden ALLAH da
memnun oluyor. Galip Efendi şöyle vasfediyor Peygamberimizi:

Hutben okunur minber-i iklim-i bekâda

Hükmün tutulur mahkeme-i rûz-i cezâda

Gülbank-ı kudûmun çalınır arş-ı Hüdâda

Esmâ-ı şerifin anılır arz u semâda

Sen Ahmed ü Mahmûd u Muhammedsin Efendim

Hak'tan bize Sultan-ı müeyyedsin Efendim.

Molla Câmî de:

"Bahçe tarafına gitmiştim. Bütün gülleri açılmış gördüm. Gül
bahçesinden Hz. Muhammed (s.a.v.)'in kokusu geliyordu. Güneş onun
yüzünü, gece saçlarını vasfeder", diyerek duygularını ifade ediyor.

ALLAH'ımız, Peygamberimiz için gözlerimizi, burunlarımızı açsın da
görebilelim; kokusunu hissedebilelim. Kulaklarımızı açsın da O'nun
kemâlâtını dinleyebilelim. Abdulvahab-i Şarânî, Envâr-ı Kutbiyyesi'nde
Salavât-ı Şerife okumanın on tane faydasını şöyle kaydediyor:

1- Salavât okumak, hataların affına, derecelerin ref'ine (yükselmesine), amellerin kabulüne sebep olur.

2- Dünya ve ahiret âfetlerine karşı gelir, mânî olur. Kıyamet günü o
kimsenin imanına Rasûl-ü Ekrem (s.a.v.) şehâdet eder. "Şahidin benim ya
Rabbi! Bu kulun, bu ümmetim imanlıdır. Bana salavât okumuştu", der.

3- Kul hakkı dışında bütün günahların bağışlanmasına ve Şefaat-ı Nebeviyye'ye vesile olur.

4- ALLAHu Teâlâ'nın gazabından, azâbından emin olarak, Rahmet-i Hakk'a
mazhar olur. Güneşin bir mızrak boyu inip, beyinlerin kaynadığı mahşer
gününde arşın gölgesinde gölgelenir.

5- Salavât okuyanın mizanda sevabı ağır gelir. Peygamberimizin Kevser havzından kana kana içer.

6- Daha dünyada iken cennetteki makamını görür. Ahirete intikali anında cennetteki makamı gösterilir.

7- Salavât okumak, ALLAH indinde ibadetlerin en makbullerindendir.
Rasulullah sevgisi gönüllerimizin gıdasıdır. Sadece insanlar değil,
bütün yaratılmışlar O'na hayrandır. Rivayete göre, gök ile yer iddiaya
girdiler. Gökyüzü dedi ki:

"Yağmur bizden iner, Dünyayı aydınlatan güneş, meyvelerin rengini veren
yıldızlar, lezzetini veren ay bizdedir. Hiç günah işlemeyen melekler
bizde, Cebrail, Mikâil, İsrafil, Azrail bizde; Beytü'l Mâmur, Arş-ı
Azâm, Levh ü Kalem, Sidretü'l-Müntehâ hepsi bizde; ben üstünüm", dedi.

Yeryüzü mahsun olunca, ilham yoluyla şöyle söyletildi: "Ey gökyüzü,
senin yaratılmana vesile olan iki cihan güneşi Hz.Muhammed Mustafa
(s.a.v.) de bizde doğacak, bizde büyüyecek ve bizim toprağımızda,
Medine-i Tahire'de yatacak."

Bunun üzerine gökyüzü ağladı ve yâ Rabbî, Habibim, eğer sen olmasaydın
kâinâtı yaratmazdım dediğin Rasûlün ne olur beni de şereflendirsin.
Miracın sebeplerinden biri de budur denir. ALLAH, Peygamberimizden
ayırmasın bizi.

Şairin biri diyor ki: Bütün ağaçlar kalem olsa, bütün denizler mürekkep
olsa, yer gök kağıt olsa Hz.Peygamber (s.a.v.)'in vasfını bitiremezler.
ALLAH O'nu kendi nurundan yaratmış.

Bir toplantının sonunda salavât-ı şerife getirmek adabdandır. Ayet-i
Celilede: "Şüphesiz ki iyilikler, kötülükleri yok eder" buyurulur.

8- Salavât, meclisleri nurlandırır, fakirlik ve sıkıntıların yok
olmasına sebeptir. Çok salavât okuyanın ehl-i cennet olduğu kesin
gibidir.

9- Salavâta devam eden kimse, mahşer gününde Peygamberimize en yakın
olacak kişidir. Çünkü salavât, sevginin işaretidir ve sevdiği ile
beraberdir.

10- Salavât okumak kalpten pası siler. Münafıklığı, şâkiliği temizler.
Bütün mü'minlerin kalbinde o kimseye karşı muhabbet tecelli eder. Ve
devam edilirse Fahr-i Kâinat Efendimizi evvela rüyada, sonra açıktan
görmeye vesile olur.

İmam-ı Şarânî Hazretleri: "Her gün Peygamber Efendimizle kabrinin
üzerine elimi koyarak konuşmazsam kendimi ricâl-i mü'minînden saymam",
diyor.

Yıllarca bize Peygamberimizi unutturmaya çalıştılar. Onun için
Peygamber Efendimizi anlatmamız lazım. Çokça salavât okuyarak gönlümüze
O'nun muhabbetini yerleştirmemiz lazım. Rabbımız dünyada, ahirette
Peygamberimizden ayırmasın bizi.

Hamd olsun alemlerin Rabbi olan ALLAH'a.
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Misafir
MisafirMesajKonu: Geri: Hatırlanması Gereken Ayetler....!   19.05.09 21:30

Günün Ayet-i Kerimesi

Ey iman edenler, bir kavim (bir başka) kavimle alay etmesin, belki kendilerinden
daha hayırlıdırlar; kadınlar da kadınlarla (alay etmesin), belki kendilerinden
daha hayırlıdırlar. Kendi nefislerinizi (kendi kendinizi) yadırgayıp-küçük
düşürmeyin ve birbirinizi 'olmadık-kötü lakablarla' çağırmayın. İmandan sonra
fasıklık ne kötü bir isimdir. Kim tevbe etmezse, işte onlar, zalim olanların ta
kendileridir. (49/11)

Günün Hadis-i Şerifi

Ebû Hüreyre radıyallahu anh şöyle dedi:
Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yemekte hiçbir zaman kusur aramazdı.
İştahı varsa yer, canı çekmiyorsa yemezdi.
Buhârî, Menâkıb 23; Et`ime 21; Müslim, Eşribe 187, 188. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd,
Et`ime 13; Tirmizî, Birr 84
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Misafir
MisafirMesajKonu: Geri: Hatırlanması Gereken Ayetler....!   19.05.09 21:30

Günün Ayet-i Kerimesi

Gerçek şu ki, biz onlara melekler indirseydik, onlarla ölüler konuşsaydı ve
herşeyi karşılarına toplasaydık, -Allah'ın dilediği dışında- yine onlar
inanmayacaklardı. Ancak onların çoğu cahillik ediyorlar. (6/111)

Günün Hadis-i Şerifi

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetkârı olan Ebû Hamza Enes İbni
Mâlik el-Ensârî radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah
sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
"Kulunun tövbe etmesinden dolayı Allah Teâlâ'nın duyduğu memnuniyet, sizden
birinin ıssız çölde kaybettiği devesini bulduğu zamanki sevincinden çok daha
fazladır. "
Buhârî, Daavât 4; Müslim, Tevbe 1, 7, 8
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Misafir
MisafirMesajKonu: Geri: Hatırlanması Gereken Ayetler....!   19.05.09 21:30

Arkadas

MAİDE55- Sizin asıl dostunuz Allah'tır, O'nun Resulüdür ve namazlarını kılan zekatlarını veren ve rükû eden müminlerdir.

TÖVBE119 – Ey iman edenler! Allah’ın emirlerine karşı gelmekten sakının ve dürüst insanlarla beraber olun.
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Misafir
MisafirMesajKonu: Geri: Hatırlanması Gereken Ayetler....!   19.05.09 21:31

Anne Baba

İSRÂ
23 –Rabbin şöyle buyurdu: Allah’tan başkasına ibadet etmeyin. Anneye ve babaya güzel muamele edin.
Şayet onlardan her ikisi
veya birisi yaşlanmış olarak senin yanında bulunursa sakın onlara
hizmetten yüksünme, “öff!” bile deme, onları azarlama, onlara tatlı ve
gönül alıcı sözler söyle. 24 – Şefkatle, tevazu ile onlara kol kanat ger ve şöyle dua et:

“Ya Rabbî, onlar küçüklüğümde nasıl beni ihtimamla yetiştirdilerse,
ona mükâfat olarak Sen de onlara merhamet buyur!”
------------
LOKMAN
14 –Biz insana, annesine babasına iyi davranmasını emrettik.
Zira annesi onu nice zahmetlerle karnında taşımıştır.
Sütten kesilmesi de iki yıl kadar sürer.
İnsana buyurduk ki: “Hem Bana, hem de annene babana şükret!
unutma ki sonunda Bana döneceksiniz.”
--------------
AHKÂF
15 –Biz insana, anne ve babasına güzel muamele etmesini emrettik.
Zira annesi onu nice zahmetlerle karnında taşımış ve nice güçlüklerle doğurmuştur.
Çocuğun anne karnında taşınması ve sütten kesilmesi otuz ay sürer.
Nihayet insan, gücünü kuvvetini bulup daha sonra kırk yaşına girince
“Ya Rabbî!” der, “Gerek bana, gerek anneme babama lütfettiğin nimetlerine şükür yoluna beni sevket.
Senin razı olacağın makbul ve güzel iş yapmaya beni yönelt ve bana salih, dine bağlı, makbul nesil nasib eyle!
Rabbim! Senin kapına döndüm, ben sana teslim olanlardanım
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Misafir
MisafirMesajKonu: Geri: Hatırlanması Gereken Ayetler....!   19.05.09 21:31

Cennet-Cehennem

NÂZİÂT 37 – Artık kim azdıysa,
38 – Âhireti unutup dünya zevkini tercih ettiyse,
39 – Onun varacağı yer, olsa olsa cehennemdir!
40 – Ama kim Rabbinin divanında durmaktan korkarsa,
ve nefsini heva ve hevese uymaktan dizginlerse,
41 – Onun varacağı yer de olsa olsa cennettir
---
YûNUS 26 – İyi ve güzel davranışlarda bulunanlara en güzel mükâfat
yani cennet ile daha da fazlası (olarak Allah’ın cemalini görmek) var.
Onların yüzlerine ne bir leke bulaşır, ne de bir zillet! İşte onlar cennetliktir.
Onlar orada ebedî kalacaklardır
---
MÜ’MİNûN
104 – Orada yüzlerini alevler yalar da, ateş dudaklarını yaktığında, dişleri açıkta kalıverir.
---
TûR
17 – Müttakiler ise cennetlerde nimet içindedirler.
18 – Rab’lerinin kendilerine verdikleriyle sefa sürerler. Rab’leri onları yakıcı ateşin azabından korumuştur.
19-20 – Ve onlara denilir ki: “Dünyada yaptığınız güzel davranışlardan ötürü: Yiyin, için, afiyetler olsun!”
Onlar sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanırlar. Kendilerine temiz ve güzel hurileri de eş yaparız. [37,44]
21 – Kendileri iman edip zürriyetleri de iman ile kendilerinin izinden gidenlerin nesillerini de kendilerine kavuştururuz.
Onların emeklerinden hiçbir şeyin mükâfatını eksiltmeyiz. Onlardan her biri kazandığı güzel neticeleri ile daimdir. [74,38-40; 13,23]
Verdiğimiz
mâna Ebu’s-suûd’un tercihidir. Müfessirlerin çoğu ise şöyle derler:
“Her nefis, kazançları karşılığında bir rehindir.” Allah’ın insana
bahşettiği sıhhat, mal, mülk, kabiliyetler âdeta O’nun kullarına
verdiği borç durumundadır. Borçlunun teminatı ise kişinin nefsidir. Kim
bu nimetleri meşrû şekilde kullanıp sevap kazanarak borcunu öderse
rehin olan nefsini kurtaracak, aksi halde mahpus kalacaktır.

22 – Onlara canlarının istediği meyve ve et çeşitlerinden bol bol veririz. [56,20-21] {KM, Matta 8,11; Luka 13,29; Vahiy 19,9}
23 – Onlar orada meşrubat dolu kadehleri elden ele dolaştırırlar. Bunları içmede ne saçma sapan konuşma olur, ne de günaha girilir.
24 – Etraflarında kendi hizmetlerine tahsis edilmiş, sedef içinde saklı inci gibi pırıl pırıl civanlar dolaşır.
25 – Birbirlerinin yanına gelip şöyle sorup sohbet etmeye başlarlar.
26-27 –
Biz dünyada, ailemiz içinde iken sonumuzdan endişe ederdik. Ama
şükürler olsun ki Allah bize lütfetti ve bizi, o kavuran ateşten korudu.

Semûm:
çok sıcak rüzgâr anlamına gelip cehennemden yükselecek olan yakıcı
alevlerin sıcak rüzgârı, vücudun içine işleyen alev mânasına gelir.

28 – Çünkü
biz daha önce Allah’a dua ve ibadet eder, bizi ateşten korumasını niyaz
ederdik. Gerçekten O, berr’dir, rahîmdir (hayırların kaynağıdır,
merhamet ve ihsanı boldur).

---
ENBİYÂ47 –
Biz kıyamet gününe mahsus, öyle doğru ve hassas teraziler koyacağız ki
hiçbir kimseye zerre kadar haksızlık edilmez. Hardal tanesi ağırlığınca
da olsa, yapılan iyi veya kötü işi oraya getirip tartarız. Hesap görücü
olarak Biz fazlasıyla yeteriz.

---
[size=12][b]28 – Dalbastı kirazlar,
29 – Dolgun salkımlı muzlar,
30 – Yayılmış gölgeler... 31 – Şırıl şırıl akan sular... 32-33 – Tükenmeyen, eksilmeyen, hiçbir surette esirgenmeyen birçok meyveler içindedirler.
34-35 –
Onlara, pek değerli eşler de verdik. Biz o eşleri, yepyeni bir
yaratılışla yaratıp, sûret ve sîretlerini son derece güzelleştirdik.

Yepyeni yaratılışa mazhar olanlar, bir hadis-i şerife göre, dünyada kocakarı olarak vefat etmiş olan eşlerdir.
Yaşlı bir kadın
Peygamber Efendimize: “Ya Resulallah, beni cennete yerleştirmesi için
Allah’a dua eder misin?” dedi. O: “İhtiyarlar cennete giremez!”
buyurunca kadın ağlayarak
huzurundan ayrıldı. Az sonra Efendimiz: “Ona söyleyin ki cennete, bu
yaşlı haliyle giremez. Zira Allah Teâla: “Biz, o eşleri yepyeni bir
yaratılışla yarattık (...) buyurur.”

---
ENBİYÂ 46 –Eğer
onlara Rabbinin azabından bir esinti bile dokunsa: “Eyvah, yazıklar
olsun bize, biz gerçekten kendimizi bu azaba müstahak etmekle kendimize
zulmetmişiz!” derler

---
[size=12][b]TAHRîM 6 – Ey iman edenler! Kendilerinizi ve ailenizi yakıtı insanlarla taşlar olan o müthiş ateşten koruyun!
Onun başında heybetli,
sert ve şiddetli melekler olup onlar asla Allah’a isyan etmez ve
kendilerine verilen bütün emirleri tam yerine getirirler.

---
RA’D23-24 – O güzel âkıbet Adn cennetleri olup, onlar babalarından, eşlerinden ve nesillerinden iyi olanlarla birlikte o cennetlere girerler.
Öyle ki melekler de her
kapıdan yanlarına varıp: “Sabretmenize karşılık size selamlar,
selametler! Dünya diyarının ne güzel âkıbetidir bu!” diyecekler
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Misafir
MisafirMesajKonu: Geri: Hatırlanması Gereken Ayetler....!   19.05.09 21:33

Dünya

2189 - Hz. Enes
(radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resülullah (aleyhissalâtu vesselam)'ın
Adbâ adında bir devesi vardır. Bu bütün yarışları kazanırdı. Bir gün
binek devesi üzerinde bir bedevi geldi ve yarışta Adbâ'yı geçti. Bu
durum Ashâb'ın ağrına gitti. Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm),
üzüntülerini yüzlerinden okuyunca şu açıklamayı yaptı:

"Yeryüzünde, yükselttiği herşeyi arkadan alçaltmak Allah üzerine bir haktır."
Buhârî, Cihâd 59, Rikâk 38; Ebü Dâvud, Edeb 9, (4802); Nesâî, Hayl 14, (6, 227).

5817 - Hz. Enes
radiyallahu anh anlatıyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam'a
soruldu: "Mü'minlerden hangisi efdal (enfaziletli)dir?"
"Ahlakça en güzelleridir!" cevabını verdi. Tekrar soruldu:
"Pekiyi, mu'minlerden hangisi en akıllıdır?"
"Ölümü en çok zikreden ve kendilerine gelmezden önce onun için en iyi hazırlığı yapanlardır. İste akıllılar bunlardır."


5335 - Seddad Ibnu Evs radiyallahu anh anlatıyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:
"Akıllı kimse, nefsini muhasebe eden ve ölümden sonrası için
çalışandır. Aciz de, nefsini hevesinin peşine takan ve Allah'tan
temennide bulunan kimsedir."
Tirmizi, Kiyamet 26, (2461).


1947 - Katade Ibnu Nu'man
(radiyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam)
buyurdular ki: "Allah bir kulu sevdi mi, onu dünyadan korur. Tıpkı
sizden birinin hastasına suyu yasaklaması gibi."
Tirmizi, Tibb 1, (2037).


4487 - Rezin şunu ilave
etmiştir: "Şefaatim, ümmetimden büyük günah işleyenler içindir. Bir
adamın ateşe atılması için emir verilir. Giderken, (dünyada) susadığı
zaman su vermiş olduğu adama rastlar, onu tanır ve ona:

"Benim için şefaat etmeyecek misin?" der. Adam:
"Sen de kimsin?" diye sorunca:
"Ben sana falan falan gün
su içirmedim mi?" der. Öbürü bunu tanır ve (Allah nezdinde) onun
lehinde şefaatte bulunur. Adam da böylece geri çevrilir ve cennete
gider."

Tirmizi, Kıyamet 11, (2437).

1653 - Ebu Zerr (radıyallâhu anh)
anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Ben
sizin görmediğinizi görür, işitmediğinizi işitirim. Nitekim sema
uğuldadı, uğuldamak da ona hak oldu. Semada dört parmak sığacak kadar
boş bir yer yoktur, her tarafta Allah'a secde için alnını koymuş bir
melek vardır. Allah'a yemin olsun, benim bildiğimi siz bilse idiniz az
güler, çok ağlardınız, yataklarda kadınlarla telezzüz etmezdiniz,
yollara, çöllere dökülür, (belanızı defetmesi için) Allah'a yalvar
yakar olurdunuz."

Ebu Zerr (radıyallâhu anh) ilâve etti:"Keşke sökülen bir ağaç olsaydım." Tirmizî, Zühd 9, (2313); İbnu Mâce, Zühd 19, (4190).
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Misafir
MisafirMesajKonu: Geri: Hatırlanması Gereken Ayetler....!   19.05.09 21:34

40ayette MÜslÜmanin KİmlİĞİ!!
Dünya'da
herşeyin/ herkes'inbir kimliği olduğu gibi müslüman'ın da bir kimliği
olmak zorundadır. Bu kimlik sayesinde Müslüman diğer insanlardan
ayrılır,bu kimlik sayesinde öküz altında buzağı arayanların kalpleri
ferahlayacak, çekebilirlerse bir oh diyebileceklerdir.Bakalım bir
müslüman'ın kimliği nasıl olmalı.

1) Doğarken İslam fıtratı üzere doğup, adı ALLAH (Celle celaluhu) tarafından konulan, (hac / 79)
2) Yapacağı bütün işler,vazifeler Kur'an tarafından açıklanarak,ciddi bir Müslüman olduğu gösterilen, (nur / 62)
3) Peygamber'imizin (salllallahu aleyhi ve sellem) getirdiği her şeyi kabul edip,yasakladığu şeylerden kaçınan, (haşr / 7)
4) Sımsıkı tutulacak kulpun Kur'anı kerim olduğuna iman eden, ( al-i İmran / 103)
5) Nizalı, cekişmeli mes'elelerini, her türlü işlerini sadece ve sadece Kur'an ve sünnete götüren (nisa / 59)
Hareketli, dinamik ruhlu istikbale ümitle bakan bir ALLAH (Celle celaluhu) adamıdır.

6) Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) den başka birini hakem olarak kabul etmeyen (nisa / 65)
7) Hakimiyet hakkının sadece ALLAH (Celle celaluhu) ait olduğunu kabul eden (Yusuf / 40)
8 ) Hiçbir cahiliyet hükmünü kabul etmeyip, itibar etmeyen (maide / 50)
9 ) Emredici olarak sadece ALLAH'ı (Celle celaluhu) tanıyan (a'raf / 54)
10 ) Kitabın tamamına iman edip bütününün hayata hakim kılınmasını Hakk emri kabul eden (bakara / 8 )
Temiz ruhlu, hoş kokulu ALLAH (Celle celaluhu) taraftarı olan biridir.

11 ) Siyonist güçleri, dost, emir, veli kabul etmeyen (maide / 51 )
12 ) Dinini oyuncak ve eğlence yerine koyanları reddeden (maide / 57 )
13 ) Tanrı ismini paravana edip o isim ile ALLAH'a (Celle celaluhu) dua etmeyen (a'raf / 180 )
14 ) Hastalandığında şifa'yı sadece ALLAH'tan (Celle celaluhu) bekleyen (isteyen) (şuara / 79 )
15 ) Tağuta kesinkes dua etmeyen (ra'd / 18 )
Hedefini tesbit etmiş,stratejisini çizmiş hedefe doğru yol alan bir ALLAH (Celle celaluhu) dostudur.

16 ) ALLAH (Celle celaluhu) yolundaki cihadı hiçbir şeye tercih etmeyen (tevbe / 24 )
17 ) Tağut'un önünde muhakeme olmayı reddeden (nisa / 60 )
18 ) Sadece ALLAH'tan (Celle celaluhu ) korkan (çekinen) (ahzab / 39 )
19 ) ALLAH'ın (Celle celaluhu) hükmünü dinleyince dinledik ve itaat ettik diyen (nur / 51 )
20 ) İslam'ın dışında kalmış bir yolla islam'a hizmet etmeyen ( al-i İmran / 85 )
Akıllı, nakle aklını teslim etmiş, vahyin gölgesinde yaşamak isteyen bir ALLAH (Celle celaluhu) kuludur.

21 ) ALLAH (Celle celaluhu) ve resulunün hükmüne itiraz etmeyi aklından bile geçirmeyen (ahzab / 36 )
22 ) İnandık demekle her türlü vazifesinin bittiğine inanmayan (ankebut / 2-3 )
23 ) İmanını zulüm ve şirke bulaştırmayan (en'am / 82 )
24 ) Müslüman olmakla iftihar eden (fussilet / 33 )
25 ) ALLAH (Celle celaluhu) ve resulü ile harb ilan eden faiz belasından uzak duran ( bakara / 278 )
Cihad ruhlu, ibn-i erkam evinin muhtevasına aşık bir garib kuldur.

26 ) Dünya'ya gönderilişin gerçek sebebini ibadette bulan ( zariat / 56 )
27 ) Din tamamen ALLAH'ın (Celle celaluhu) oluncaya kadar küfürle savaş içerisinde olan (enfal / 30 )
28 ) İyilerin ve iyiliklerin yanında kalıp, münkere ve münker davetçilerine meydan okuyan (al-i İmran / 104 )
29 ) Cahil,müşrik ve kafirlerin peşine ve fikrine takılmayan (en'am / 116 )
30 ) Yetimin malını koruyan ( isra / 34 )
Beşinçi devrenin kapısının önünde bekleyen bir ALLAH (Celle celaluhu) askeridir.

31 ) Zan ve şüphe ile hareket etmeyen ( yunus / 36 )
32 ) Helal ve haram kılma yetkisinin sadece ALLAH'a (Celle celaluhu) ait olduğuna inanan ( tevbe / 31 )
33 ) Mü'minleri bırakıp da kafirlerle dostluk kurup, işbirliği yapmayan ( maide / 51 )
34 ) Bey'at bağı boynunda olduğu halde Müslüman oluşunun ve Müslüman kalışının mücadelesini veren ( nisa / 59 )
35 ) Tağutun yolunda savaşanlarla savaşan ( nisa / 76 )
Dar'un nedve mahiyetinde olan her şeye karşı çıkan bir mücahid'dir.

36 ) Dininden dönerek mürted olmayan ( maide / 54 )
37 ) ALLAH (Celle celaluhu) ve resulüne muhalefet eden hiçbir ferdi ve topluluğu sevmeyen ( mücadele / 22 )
38 ) Dost olarak ALLAH'ı (Celle celaluhu) resulünü (sallallahu aleyhi
ve sellem) bir de ilahi emirleri ayırt etmeksizin hepsine boyun eğen
mü'minleri seven ( maide / 55 )
39 ) Küfrü sevenlerden birini (velev küfrü seven babası dahi olsa) sezerse derhal irtibatı kesen ( tevbe / 23 )
40 ) Mü'min'lere karşı mütevazi, kafirlere karşı onurlu ve şiddetli olan ( maide / 54 )
Din, akıl, nesil, can, ve mal güvenliği sağlanmadıkça adalet ve huzurun
gelemeyeceğine inanan bir ALLAH (Celle celaluhu) askeridir.
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Misafir
MisafirMesajKonu: Geri: Hatırlanması Gereken Ayetler....!   19.05.09 21:34

Kurân-ı Kerîm'deki âyet-i kerimelerin tümü birbirinden kıymetli ve yaşanası âyetlerdir.
Bununla birlikte bazı âyetler de vardır ki, insanoğluna bütün gerçeği çok net gösterir.
Böyle âyetleri unutmamalıyız ve zor zamanlarımızda hatırlayıp onlardan güç almalıyız.
Her gün bu özellikteki âyetleri bu konu içine ekleyeceğim.
Sizler de bu âyetlerin size düşündürdüklerini yazın lütfen.
Ayrıca siz de âyetlerle katkıda bulunursanız çok sevinirim.
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Misafir
MisafirMesajKonu: Geri: Hatırlanması Gereken Ayetler....!   19.05.09 21:34

"Başınıza her ne musibet gelirse, kendi yaptıklarınız
yüzündendir. O, yine de çoğunu affeder."
(Şûrâ Sûresi, 30. Âyet
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Misafir
MisafirMesajKonu: Geri: Hatırlanması Gereken Ayetler....!   19.05.09 21:35

بِسْـــــــــــــــــــــ ـمِ اﷲِارَّ�*ْمَنِ ارَّ�*ِيم
"Bir selam ile selamlandığınız zaman siz de ondan daha güzeli ile selamlayın;
yahut aynı ile karşılık verin. Şüphesiz Allah, herşeyin hesabını arayandır."

(Nisa Sûresi, 86. Âyet)
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Misafir
MisafirMesajKonu: Geri: Hatırlanması Gereken Ayetler....!   19.05.09 21:37

بِسْـــــــــــــــــــــ ـمِ اﷲِارَّ�*ْمَنِ ارَّ�*ِيم
"Şüphesiz ki Allah'a isyandan sakınanlar, Rablerinin kendilerine
verdiğini alarak cennetlerde ve pınar başlarında bulunacaklar.
Kuşkusuz onlar, bundan önce dünyada güzel davrananlardı."

(Zâriyât Sûresi, 15-16. Âyetler
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Misafir
MisafirMesajKonu: Geri: Hatırlanması Gereken Ayetler....!   19.05.09 21:37

Azap size gelip çatmadan evvel, Rabbinize yönelip-dönün ve O'na teslim
olun. Sonra size yardım edilmez. Rabbinizden, size indirilenin en
güzeline uyun; siz hiç şuurunda değilken, azap apansız size gelip
çatmadan evvel. (Zümer Suresi, 54-55)
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
 
Hatırlanması Gereken Ayetler....!
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası
 Similar topics
-
» İngilizcede Bilinmesi Gereken Kelimeler
» COCUGUN KULAGINA EZAN VE KAMET OKUMAK GEREKIRMI?

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
sitem :: İslamiyet :: İslami Bilgiler :: Kur-an ve Ayet-
Buraya geçin: